CEM II / B-LL 42.5 R

 

 

CEM II/B-LL 42.5 R

CEM II / B-LL 42.5 R

Варовиков портландцимент с висока ранна якост

Състав:

Основните компоненти на този цимент съгласно Стандарт БДС EN 197-1 са: клинкер от 65 до 79%, варовик от 21 до 35% и допълнителни компоненти от 0 до 5%.За регулиране на времето на свързване се добавя калциев сулфат. Всички компоненти отговарят на БДС EN 197-1, т. 5.

Употреба: 

Съгласно указанията на специалиста, проектирал бетона или разтвора. Препоръчително е да се работи с цимент при температура от 5 до 30°С. По-ниските температури забавят, а по-високите ускоряват свързването на цимента.

Области на приложение:

  • армиран и неармиран бетон
  • съоръжения в промишленото строителство
  • малоразмерни бетонни изделия и елементи
  • готови бетонови смеси, приготвени в бетонови центрове по БДС EN 206-1

 

Доставка: палетизиран в торби от 25 кг. и 50 кг.

 

Механични, физични и химични показатели

 Показател, дименсия

БДС EN 197-1 

изисквания

Продукт на 

Холсим (България) АД 

Бели извор

 Съдържание на сулфати (като SO3), % ≤ 4 ≤ 4
 Време на начало на свързване,  min ≥ 60 ≥ 140
 Обемопостоянство (разширение),  мм ≤ 10.0 ≤ 1.3
 Съдържание на хлориди, % ≤ 0.10 ≤ 0.10
 Ранна якост на натиск - 2 дни,MPa ≥ 20 ≥ 23
 Стандартна якост на натиск - 28дни, MРa ≥ 42.5   ≤ 62.5  ≥ 45
 
Сертификат за постоянство на експлоатационните показатели
 

 

Информационен лист за безопасност

 

Декларация за експлоатационни показатели