Продажби на цимент

По региони

София и югозападен регион

Радослав Епитропов

офис: +359 2 80 65 733

мобилен: +359 888 83 68 61

email: radoslav.epitropov@holcim.com

Северен регион

Венелин Георгиев

мобилен: +359 882 02 23 57

email: venelin.georgiev@holcim.com

Централен и източен регион

Ангел Ставрев

офис: +359 32 277 209

мобилен: +359 888 93 01 50

email: angel.stavrev@holcim.com

Северозападен регион

Даниела Стоичкова

мобилен: +359 882 52 08 50

email: daniela.stoichkova@holcim.com

По продукти

Опакован цимент - за цялата страна

Димитър Начев

мобилен: +359 882 97 71 11

email: dimitar.nachev@holcim.com

Хидравлично свързващи вещества

Даниела Стоичкова

мобилен: +359 882 52 08 50

email: daniela.stoichkova@holcim.com