Профил на компанията

 
 
 
 

Групата Холсим е сред водещите компании за производство на цимент, инертни материали /трошен камък, чакъл и пясък/ и бетон в света.
Компанията притежава най-разклонената производствена мрежа в индустрията, включваща предприятия в около 70 държави на всички континенти. В продуктовата гама на компанията влизат и преработени продукти като готови бетонови и асфалтови смеси, както и свързани с тях услуги.

Научете повече за компанията на уебсайта по-долу:

 

Holcim Group website

 

Като част от тази прогресивно развиваща се организация, предприятията на Холсим в България се радват на безпрецедентен достъп до глобални ресурси,научни изследвания и новаторски разработки в областта на най-съвременните технологии за производство на цимент, инертни материали и бетон. Трите основни направления на бизнеса на Холсим в България са производство на цимент, инертни материали и бетон.

Цимент

Холсим (България) АД произвежда в циментовия си завод в Бели извор четири марки цимент със сертификат за качество по българските и европейските стандарти.
Виж повече

Инертни материали

Холсим Кариерни материали АД разполага с четири кариери в покрайнините на София за добив на широк асортимент речни фракции (пясък, филц и чакъл). Холсим Кариерни материали Пловдив АД разполага с една баластриера за добив на речни фракции и две кариери за трошен камък. Холсим Кариерни материали Рудината АД разполага с модерна и добре оборудвана кариера за трошен камък в близост до с. Сеславци.

Виж повече

Бетон

Подразделението за производство на бетон на Холсим (България) АД разполага с бетонов център в покрайнините на София (БЦ "Обеля" на Ломско шосе) и два бетонови центъра в покрайнините на Пловдив (БЦ "Север", разположен на Пазарджишко шосе и БЦ "Юг", намиращ се на бул. "Братя Бъкстон" 134). Бетоновите центрове са оборудвани с най-съвременно технологично оборудване и предлагат богата гама от готови бетонови смеси. Компанията може да изпълнява сложни проекти, изискващи доставката на големи количества бетон в кратки срокове.

Виж повече