НОВО: Сулфатоустойчив цимент ECOPlanet SR

Зелен цимент ECOPlanet

Зелен бетон

Поръчай бетон онлайн

Допринасяме за напредъка на хората и планетата

Какво бъдеще ще построим заедно?

SELECT DISTINCT "node_field_data"."langcode" AS "node_field_data_langcode", "node__field_publication_date"."field_publication_date_value" AS "node__field_publication_date_field_publication_date_value", "node_field_data"."nid" AS "nid"
FROM
{node_field_data} "node_field_data"
LEFT JOIN {content_moderation_state_field_revision} "content_moderation_state" ON node_field_data.vid = content_moderation_state.content_entity_revision_id AND (content_moderation_state.content_entity_type_id = 'node' AND content_moderation_state.content_entity_id = node_field_data.nid AND content_moderation_state.langcode = node_field_data.langcode)
INNER JOIN {node__field_cat_type_of_page} "node__field_cat_type_of_page" ON node_field_data.nid = node__field_cat_type_of_page.entity_id AND (node__field_cat_type_of_page.deleted = '0' AND node__field_cat_type_of_page.langcode = node_field_data.langcode)
INNER JOIN {node__field_cat_year} "node__field_cat_year" ON node_field_data.nid = node__field_cat_year.entity_id AND (node__field_cat_year.deleted = '0' AND node__field_cat_year.langcode = node_field_data.langcode)
LEFT JOIN {node__field_publication_date} "node__field_publication_date" ON node_field_data.nid = node__field_publication_date.entity_id AND (node__field_publication_date.deleted = '0' AND node__field_publication_date.langcode = node_field_data.langcode)
WHERE (((node__field_cat_type_of_page.field_cat_type_of_page_target_id = '30')) AND ((node__field_cat_year.field_cat_year_target_id IN('146', '134', '143')))) AND (("node_field_data"."status" = '1') AND ("node_field_data"."type" IN ('page_edito')) AND (("node_field_data"."type" IN ('page_edito')) AND (("content_moderation_state"."workflow" = 'editorial') AND ("content_moderation_state"."moderation_state" = 'published'))) AND ("node_field_data"."langcode" IN ('bg')))
ORDER BY "node__field_publication_date_field_publication_date_value" DESC
LIMIT 2 OFFSET 0
Актуални новини