Екологична отговорност

 

recultivation1.jpg
 

Рекултивация

Научете за успешно изпълнени проекти по рекултивация на отработени добивни участъци.
biodiversity-beli-izvor.jpg
 

Биоразнообразие

Извършена е експертна оценка на състоянието на биоразнообразието във всички добивни обекти на компанията.
 
 

Десислава Кирова

Главен експерт "Устойчиво екологично развитие"

офис: +359 2 45 182 15

мобилен: +359 887 88 19 02

email: desislava.kirova@holcim.com