Природосъобразно производство на цимент, инертни материали и бетон

Нисковъглеродно производство с оползотворяване на все по-голям обем алтернативни суровини и горива и все по-широко портфолио от екологични продукти и решения за строителството - научете повече за нашия принос към кръговата икономика и устойчивото развитие на обществото.

Контакти  

Десислава Кирова

Главен експерт "Устойчиво екологично развитие"

офис: +359 2 45 182 15

мобилен: +359 887 88 19 02

email: desislava.kirova@holcim.com