Екологична отговорност

 
 
 

 

recultivation1.jpg

Рекултивация

Научете за успешно изпълнени проекти по рекултивация на отработени добивни участъци.

biodiversity-beli-izvor.jpg

Биоразнообразие

Извършена е експертна оценка на състоянието на биоразнообразието във всички добивни обекти на компанията.

 
thewashattheworkplacepledge-i1140.jpg

WASH Pledge

ЛафаржХолсим подписа декларацията WASH pledge на Световния бизнес съвет за устойчиво развитие.

EcoInitiatives.jpg

Екологични инициативи

 

 
 
 

За контакт

 
Десислава Кирова
Гл.експерт "Устойчиво екологично развитие"
гр. София 1407

бул. "Черни връх" 51 Б

тел. +359 2 45 182 15

моб. +359 887 88 19 02

email: desislava.kirova@lafargeholcim.com