Екологична отговорност

 
 
 

 

recultivation1.jpg
 

Рекултивация

Научете за успешно изпълнени проекти по рекултивация на отработени добивни участъци.

biodiversity-beli-izvor.jpg
 

Биоразнообразие

Извършена е експертна оценка на състоянието на биоразнообразието във всички добивни обекти на компанията.

 
 
 

За контакт

 
Десислава Кирова
Гл.експерт "Устойчиво екологично развитие"
гр. София 1407

бул. "Черни връх" 51 Б

тел. 359 2 45 182 15

моб. 359 887 88 19 02

email: desislava.kirova@lafargeholcim.com