CEM I 52,5 R

Портландцимент с висока ранна якост

Състав:

Основните компоненти на този цимент съгласно Стандарт  БДС EN 197-1 са: клинкер от 95 до 100 % и допълнителни компоненти от 0 до 5 %. За регулиране на времето на свързване се добавя калциев сулфат.

Употреба: 

Съгласно указанията на специалиста, проектирал бетона или разтвора. Препоръчително е да се работи с цимент при температура от 5 до 30°С. По-ниските температури забавят, а по-високите ускоряват свързването на цимента.

Области на приложение:

  • строителство на мостове, виадукти, тунели и др.
  • железобетонни конструкции в сгради и предварително напрегнати конструкции
  • монолитни конструкции в гражданското и промишленото строителство
  • производство на сухи строителни смеси
  • газобетон
  • самоуплътняващ се бетон.

Доставка: насипен

Механични, физични и химични показатели

Показател

БДС EN 197-1 изисквания Продукт на "Холсим България" АД
Загуба при накаляване  5.0   4.0 
Неразтворим остатък  5.0   2.0 
Съдържание на сулфати (като SO3) 

 4.0 

 4.0 
Време на начало на свързване, min

≥ 45

≥ 120
Обемопостоянство (разширение), mm  10 2
Съдържание на хлориди (%) 0.10 0.10
Ранна якост на натиск - 2 дни, MPa  ≥ 30 ≥ 35
Стандартна якост на натиск - 28 дни, MPa  52.5 ≥ 58