CEM I 52.5 R

 

CEM I 52.5 R

Портландцимент с висока ранна якост

Основните компоненти на този цимент съгласно Стандарт  БДС EN 197-1 са: клинкер от 95 до 100% и допълнителни компоненти от 0 до 5%. За регулиране на времето на свързване се добавя калциев сулфат.

Употреба: Съгласно указанията на специалиста, проектирал бетона или разтвора. Препоръчително е да се работи с цимент при температура от 5 до 30°С. По-ниските температури забавят, а по-високите ускоряват свързването на цимента.

Области на приложение:

  • строителство на мостове, виадукти, тунели и др.
  • железобетонни конструкции в сгради и предварително напрегнати конструкции
  • монолитни конструкции в гражданското и промишленото строителство
  • производство на сухи строителни смеси
  • газобетон
  • самоуплътняващ се бетон.

 

 Доставка: насипен

Механични, физични и химични показатели

Загуба при накаляване, % ≤ 5.0 ≤ 4.0
Неразтворим остатък, % ≤ 5.0 ≤ 2.0
Съдържание на сулфати (като SO3), % ≤ 4.0 ≤ 4.0
Време на начало на свързване,  min ≥ 45 ≥ 120
Обемопостоянство (разширение),  мм ≤ 10.0 ≤ 1.3
Съдържание на хлориди,% ≤ 0.10 ≤ 0.10
Ранна якост на натиск - 2 дни, MPa ≥ 30 ≥ 35
Стандартна якост на натиск - 28дни, MРa ≥ 52.5 ≥ 58

 Показател, дименсия

 БДС EN 197-1 

изисквания

Продукт на 

Холсим (България) АД

Бели извор                      

 

 

Типове цимент