Устойчиво развитие

Холсим отдава голямо значение на устойчивото развитие в трите му аспекта - икономическа рентабилност, грижа за околната среда и социална отговорност. Местният бизнес играе важна роля като инициатор на нови идеи и подходи и сътрудник в местните действия и инициативи за устойчиво развитие.

Научете за нашите инициативи и дейности в сферата на екологичната отговорност.

 

Научете повече за оползотворяването на алтернативни горива и материали.

 

Научете повече за проектите в сферата на социалната отговорност.