Градим напредък за хората и планетата  

Населението на света нараства с всеки изминал ден и все по-голяма част от него живее в градовете. Какъв искаме да е утрешният свят? Искаме ли градовете да са по-зелени и да разчитат повече на възобновяема енергия и зелен транспорт? Искаме ли технологиите, иновациите и зелените идеи да работят в полза на устойчивото развитие, искаме ли свят, в който има жилища за всички ...

Нашата мисия е да градим напредък за хората и планетата. 

Използваме знанията, уменията и опита си за изграждане на по-зелени градове, по-интелигентна инфраструктура и по-добри условия за живот на всички хора по земята. Нашата страст ни вдъхновява да разработваме все по-зелени и иновативни решения за строителството, с мисъл за бъдещето на планетата.

Екологична политика, приоритети и дейности.

 

Научете повече за нашите обществено полезни каузи и инициативи.