Корпоративно управление

Групата Холсим прилага високи стандарти за корпоративно управление. Целта им е да осигурят дълготрайни ползи за компанията и успешно взаимодействие с всички заинтересовани страни: клиенти, акционери, служители, доставчици и хората в населените места до предприятията на компанията.

Нашият Кодекс за бизнес поведение

Градим почтен бизнес

 

Работим за отговорно снабдяване в нашата верига на доставки

Работим за отговорно снабдяване в нашата верига на доставки

 

Лоялна конкуренция

Ние вярваме в лоялната конкуренция, тъй като тя ни позволява да предоставяме на нашите клиенти най-добрите продукти при най-благоприятни условия. Наред с това лоялната конкуренция ни извежда в челните редици на иновациите. 

Холсим гарантира, че ръководството и служителите му са добре запознати с бизнес практиките, които трябва да се избягват и с ангажимента на компанията към лоялната конкуренция.