Корпоративно управление

 
Групата ЛафаржХолсим прилага високи стандарти за корпоративно управление. Целта им е да осигурят дълготрайни ползи за компанията и успешно взаимодействие с всички заинтересовани страни: клиенти, акционери, служители, доставчици и хората в населените места до предприятията на компанията.
 

Кодекс за бизнес поведение

В подкрепа на ангажиментите си да прави бизнес по почтен начин ЛафаржХолсим въведе Кодекс за бизнес поведение на Групата, озаглавен "Градим почтен бизнес" (Building with Integrity). Вижте линка вдясно.

Лоялна конкуренция

За ЛафаржХолсим успехът в бизнеса върви ръка за ръка със спазването на правилата за защита на конкуренцията.

Ние сме ангажирани с с лоялната конкуренция, тъй като тя ни позволява да предоставяме на нашите клиенти най-добрите продукти при най-благоприятни условия. Лоялната конкуренция също ни извежда в челните редици на иновациите. ЛафаржХолсим гарантира, че ръководството и служителите му са добре запознати с бизнес практиките, които трябва да се избягват и с ангажимента на компанията към свободната и лоялна конкуренция.

Fair competition (pdf, English)

Лоялна конкуренция (pdf, български)

 

 

 
 

Кодекс за бизнес поведение

1.jpg