Корпоративно управление

 

Групата ЛафаржХолсим прилага високи стандарти за корпоративно управление. Целта им е да осигурят дълготрайни ползи за компанията и успешно взаимодействие с всички заинтересовани страни: клиенти, акционери, служители, доставчици и хората в населените места до предприятията на компанията.

Кодекс за бизнес поведение

В подкрепа на ангажиментите си да прави бизнес по почтен начин на 30.10.2015 г. ЛафаржХолсим въведе Кодекс за бизнес поведение на Групата, озаглавен "Градим с почтеност". Вижте линка вдясно.

Лоялна конкуренция

За ЛафаржХолсим успехът в бизнеса върви ръка за ръка със спазването на правилата за защита на конкуренцията.

Ние сме ангажирани с с лоялната конкуренция, тъй като тя ни позволява да предоставяме на нашите клиенти най-добрите продукти при най-благоприятни условия. Лоялната конкуренция също ни извежда в челните редици на иновациите. ЛафаржХолсим гарантира, че ръководството и служителите му са добре запознати с бизнес практиките, които трябва да се избягват и с ангажимента на компанията към свободната и лоялна конкуренция.

Fair competition (pdf, English)

Лоялна конкуренция (pdf, български)