Корпоративно управление

Групата Холсим прилага високи стандарти за корпоративно управление. Целта им е да осигурят дълготрайни ползи за компанията и успешно взаимодействие с всички заинтересовани страни: клиенти, акционери, служители, доставчици и хората в населените места до предприятията на компанията.

Нашият Кодекс за бизнес поведение

Градим почтен бизнес

 

Кодекс за поведение на доставчиците

Работим за отговорно снабдяване 

 

Докладване на нарушения

Integrity Line

 

Лоялна конкуренция

Ние вярваме в лоялната конкуренция, тъй като тя ни позволява да предоставяме на нашите клиенти най-добрите продукти при най-благоприятни условия. Наред с това лоялната конкуренция ни извежда в челните редици на иновациите. 

Холсим гарантира, че ръководството и служителите му са добре запознати с бизнес практиките, които трябва да се избягват и с ангажимента на компанията към лоялната конкуренция.