Корпоративно управление

Групата Холсим прилага високи стандарти за корпоративно управление. Целта им е да осигурят дълготрайни ползи за компанията и успешно взаимодействие с всички заинтересовани страни: клиенти, акционери, служители, доставчици и хората в населените места до предприятията на компанията.

 

Градим почтен бизнес

 

Кодекс за бизнес поведение 2018.pdf (pdf, 1.33 MB)

 

Работим за отговорно снабдяване в нашата верига на доставки

 

Кодекс за поведение - доставчици.pdf (pdf, 2.7 MB)

 
Лоялна конкуренция

За Холсим успехът в бизнеса върви ръка за ръка със спазването на правилата за защита на конкуренцията.

Ние вярваме в лоялната конкуренция, тъй като тя ни позволява да предоставяме на нашите клиенти най-добрите продукти при най-благоприятни условия. Наред с това лоялната конкуренция ни извежда в челните редици на иновациите. 

Холсим гарантира, че ръководството и служителите му са добре запознати с бизнес практиките, които трябва да се избягват и с ангажимента на компанията към лоялната конкуренция.