CEM II / B-V 42,5 R

 

Състав:

Основните компоненти на този цимент съгласно Стандарт БДС EN 197-1 са: клинкер от 65 до 79%, летяща силициева пепел от  21 до 35% и допълнителни компоненти от 0 до 5%. За регулиране на времето на свързване се добавя калциев сулфат.

Употреба:

Съгласно указанията на специалиста, проектирал бетона или разтвора. Препоръчително е да се работи с цимент при температура от 5 до 30°С. По-ниските температури забавят, а по-високите ускоряват свързването на цимента.

Области на приложение:

  • Армиран и неармиран бетон;
  • Строителни конструкции и съоръжения;
  • Малоразмерни бетонни изделия и елементи;
  • Готови бетонови смеси, приготвени в бетонови центрове по БДС EN 206-1.

Доставка: насипен

Механични, физични и химични показатели

ПоказателБДС EN 197-1 изискванияПродукт на "Холсим България" АД
Съдържание на сулфати (като SO3)  4.0  4.0 
Време на начало на свързване, min

≥ 60

≥ 150
Обемопостоянство (разширение), mm 102
Съдържание на хлориди (%)0.100.10
Ранна якост на натиск - 2 дни, MPa ≥ 20≥ 25
Стандартна якост на натиск - 28 дни, MPa ≥ 42.5 62.5≥ 49

Предимства:

  • Повишена обработваемост на бетонната смес;

  • По-добър финиш на готовия продукт/елемент, намаляйки нуждата от последващи операции и корекции;

  • Значително редуциране на въглеродните емисии в бетона в сравнение с портландцимент първа група;

  • Намаление на риска от пукнатини в обемни елементи, причинени от процеси на екзотермия в бетона.