Контакти - предприятия и офиси

Контакти

"Холсим България" АД - циментов завод в Бели извор
с.Бели извор 3040, обл. Враца

Секретар на Изпълнителния директор: + 359 92 679 450

Главен счетоводител: +359 92 679 366

Зам.гл.счетоводител: +359 92 679 310

Счетоводители: +359 92 679 515 / 421

Продажби  - Виж Контакти за клиенти 

Логистика:  +359 92 679 578

                       +359 92 679 581

Р-л отдел Снабдяване - +359 92 679 378

Снабдители: +359 92 679 267

                        +359 92 679 359

Директор Завод: +359 92 679 575

Инженер технолог: +359 92 679 414

Ръководител поддръжка: +359 92 679 241

Еколог: +359 92 679 415

Контрол на качеството - +359 92 679 491

Оползотворяване на отпадъци - +359 92 679 561

                                                              +359 92 679 459

Комуникации - +359 92 679 448

Отдел Човешки ресурси: - +359 92 679 334

                                                 +359 92 679 400

                                                 +359 92 679 300

Изчислители по труда:  +359 92 679 300

Охрана: +359 92 679 376

Мониторинг: +359 92 679 358

"Холсим България" АД - централен офис - София
гр. София 1407

бул. "Черни връх" № 57 (Енерджи тауър), ет.8

Офис мениджър - +359 2 45 18 222

Маркетинг и иновации - +359 2 45 18 224

                                            +359 2 45 18 230

Продажби  - Виж Контакти за клиенти 

Логистика - +359 2 45 18 231

                      +359 2 45 18 232

email: LH-logistics@holcim.com

Еколози -     +359 2 45 18 214

                      +359 2 45 18 215

"Джиосайкъл България" ЕООД
гр. София 1407

бул. "Черни връх" № 57 (Енерджи тауър), ет.8

Търговски представител 

тел. +359 2 45 18 223 (Георги Ризов)

email: georgi.rizov@geocycle.com

с.Бели извор 3040, обл.Враца

тел. +359 92 679 561; +359 92 679 459; +359 92 679 517 

"Холсим кариерни материали" АД
гр. София 1407, бул. Черни връх 108, ет. 3 и 4

Търговски отдел: +359 2 45 129 18; 

+359 2 45 129 21; +359 887 701 809

Администрация и ЧР: +359 2 45 129 25

Холсим кариерни материали Пловдив АД
гр. Пловдив 4004, ул. Братя Бъкстон 134

тел. +359 32 277 101

"Холсим кариерни материали Рудината" АД  
гр. София 1407, бул. Черни връх 108, ет. 3 и 4

Търговски отдел: +359 2 45 129 21

                                 +359 887 701 809

Администрация и ЧР: +359 2 45 129 25

"Холсим България" АД – Бетони София
гр. София 1229, бул. Ломско шосе 239

Бетонов център "Обеля"

Директор производство: Веселин Неделчев, тел. 0878 34 16 44

Диспечери: 0878 34 16 27

"Холсим България" АД – Бетони Пловдив
гр. Пловдив 4004, ул. Братя Бъкстон 134

Диспечери: тел. 0888 89 99 92

Търговски представител: Маноел Кръстев, тел. 0885 59 94 69

Предполагате, че сме нарушили нашия Кодекс за бизнес поведение?

Подайте сигнал за това на:

123
 

*Integrity Line e система за докладване, поддържана от независим външен доставчик в Швейцария.

Системата е достъпна 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Подайте сигнал онлайн: 

https://integrityline.holcim.com/

Телефон за екологични сигнали: 

+359 92 66 13 96*

*на този телефон се приемат екологични сигнали, свързани с дейността на циментовия завод в с.Бели извор.

eco telephone