Предприятия и офиси

"Холсим България" АД - циментов завод в Бели извор

с. Бели извор 3040, обл. Враца

 

Секретар на Изпълнителния директор: 

+ 359 92 679 450

Главен счетоводител:  +359 92 679 366
Зам.гл.счетоводител: +359 92 679 310
Счетоводители: +359 92 679 515 / 421
Продажби: Виж Контакти за клиенти
Логистика:

+359 92 679 578; +359 92 679 581

Снабдяване:

+359 92 679 378; +359 92 679 267;

+359 92 679 500

Директор Завод: +359 92 679 575
Ръководител производство: +359 92 679 416
Ръководител поддръжка: +359 92 679 241
Еколог: +359 92 679 415
Ръководител контрол на качеството: +359 92 679 491
Оползотворяване на отпадъци: +359 92 679 561; +359 92 679 459
Връзки с обществеността:  +359 92 679 448
Човешки ресурси: +359 92 679 334; +359 92 679 400 
Изчислители по труда: +359 92 679 300
Охрана: +359 92 679 376
Мониторинг център: +359 92 679 358

 

"Холсим България" АД - централен офис - София
гр. София 1407

бул. "Черни връх" № 57 (Енерджи тауър), ет.8

Офис мениджър - +359 2 45 18 222

Маркетинг и иновации - +359 2 45 18 224

                                            +359 2 45 18 230

Продажби  - Виж Контакти за клиенти 

Логистика - +359 2 45 18 231

                      +359 2 45 18 232

email: LH-logistics@holcim.com

Еколози -     +359 2 45 18 214

                      +359 2 45 18 215

"Джиосайкъл България" ЕООД
гр. София 1407

бул. "Черни връх" № 57 (Енерджи тауър), ет.8

Търговски представител 

тел. +359 2 45 18 223 (Георги Ризов)

email: georgi.rizov@geocycle.com

с.Бели извор 3040, обл.Враца

тел. +359 92 679 561; +359 92 679 459; +359 92 679 517 

"Холсим кариерни материали" АД
гр. София 1407, бул. Черни връх 108, ет. 3 и 4

Търговски отдел: +359 2 45 129 18; 

+359 2 45 129 21; +359 887 701 809

Администрация и ЧР: +359 2 45 129 25

Холсим кариерни материали Пловдив АД
гр. Пловдив 4004, ул. Братя Бъкстон 134

тел. +359 32 277 101

"Холсим кариерни материали Рудината" АД  
гр. София 1407, бул. Черни връх 108, ет. 3 и 4

Търговски отдел: +359 2 45 129 21

                                 +359 887 701 809

Администрация и ЧР: +359 2 45 129 25

"Холсим България" АД – Бетони София
гр. София 1229, бул. Ломско шосе 239

Бетонов център "Обеля"

Директор производство: Веселин Неделчев, тел. 0878 34 16 44

Диспечери: 0878 34 16 27

"Холсим България" АД – Бетони Пловдив
гр. Пловдив 4004, ул. Братя Бъкстон 134

Диспечери: тел. 0888 89 99 92

Търговски представител: Маноел Кръстев, тел. 0885 59 94 69

За сигнали, свързани с предполагаеми нарушения на Кодекса за бизнес поведение

тел.: 00800 119 4474

код за достъп: 77084

https://integrityline.holcim.com/

Телефон за екологични сигнали: 

тел. +359 92 66 13 96 

*на този телефон се приемат екологични сигнали, свързани с дейността на циментовия завод в с.Бели извор.