CEM II/B-V 42,5 R - SR 

сулфатоустойчив

 

Състав:

Основните компоненти на този цимент съгласно Българско техническо одобрение (БТО) за строителен продукт са: клинкер от 65 до 79 %, летяща силициева пепел от 21 до 35% и допълнителни компоненти от 0 до 5%. За регулиране на времето на свързване се добавя калциев сулфат.

Употреба:

Съгласно указанията на специалиста, проектирал бетона или разтвора. Препоръчително е да се работи с цимент при температура от 5 до 30°С. По-ниските температури забавят, а по-високите ускоряват свързването на цимента.

Области на приложение:

CEM II/B-V 42,5 R - SR (ECOPlanet SR) е предназначен за производство на бетон за влагане в строителството на сгради и съоръжения или за производство на строителни изделия, предназначени за ескплоатация в условия на сулфатна агресия, в това число:

  • Животински ферми;
  • Пречиствателни станции за вода;
  • Минни съоръжения;
  • Основи;
  • Индустриални подове.

Доставка: насипен 

 

Механични, физични и химични показатели

ПоказателИзисквания на БТО-22.2Продукт на "Холсим България" АД
Съдържание на сулфати (като SO3)  4.0  4.0 
Време на начало на свързване, min

≥ 60

≥ 150
Обемопостоянство (разширение), mm 102
Съдържание на хлориди (%)0.100.10
Ранна якост на натиск - 2 дни, MPa ≥ 20≥ 25
Стандартна якост на натиск - 28 дни, MPa ≥ 42.5 62.5≥ 49