НОВО: Сулфатоустойчив цимент ECOPlanet SR

ECOPlanet SR

CEM IV / B(V) 42,5 N-SR

Състав: 

Основните компоненти на този цимент съгласно Стандарт БДС EN 197-1 са: клинкер от 45 до 64 %, пуцоланови добавки или летяща пепел от 36 до 55 % и допълнителни компоненти от 0 до 5%. За регулиране на времето на свързване се добавя калциев сулфат.

Употреба:

Съгласно указанията на специалиста, проектирал бетона или разтвора. Препоръчително е да се работи с цимент при температура от 5 до 30°С. По-ниските температури забавят, а по-високите ускоряват свързването на цимента.

Области на приложение:

 • За конструкции във всякакъв вид агресивна среда, като например:
  • Животински ферми
  • Пречиствателни станции за вода
  • Минни съоръжения
  • Изграждане на основи
  • Индустриални подове

Доставка: насипен 

 

Механични, физични и химични показатели

Показател

БДС EN 197-1 изисквания Продукт на "Холсим България" АД
Съдържание на сулфати (като SO3) 

 3.0 

 3.0 
Време на начало на свързване, min

≥ 60

≥ 180
Обемопостоянство (разширение), mm  10.0 1.3
Съдържание на хлориди  0.10 0.10
Ранна якост на натиск - 2 дни, MPa  ≥ 10 ≥ 25
Стандартна якост на натиск - 28 дни, MPa  ≥ 42.5 62.5 ≥ 49
Съдържание на С3А в клинкер, % ≤ 9 ≤ 9
Пуцоланова активност Удовлетворява изискването Удовлетворява изискването