Цимент+

 

Цимент+

Смесен портландцимент 32,5 R с химическа добавка

 

 
ciment mall

Химическата добавка в Цимент + е силно водоредуцираща и пластифицираща. Добавката подобрява свойствата на строителните разтвори като увеличава пластичността и якостните свойства на замазките и бетона, удължава времето за свързване на смесите и повишава обработваемостта им.

Предимства

jakost
time
obrabot

Област на приложение

 • Контактно или плаващо свързани с основата замазки.

 • Монолитни бетонни елементи и конструкции, изработени от бетон и стоманобетон като: колони, греди, вътрешни и външни стени, стълби, огради, настилки и други.

Доставка

 • палетизиран в торби от 25 кг.

 

 •  

   Показател, дименсия

  БДС EN 197-1

  изисквания

  Продукт на

  Холсим (България) АД

  Съдържание на сулфати (като SO3), % ≤ 3.5 ≤ 3.5
  Време на начало на свързване, min ≥ 75 ≥ 140
  Обемопостоянство (разширение), мм ≤ 10.0 ≤ 1.3
  Съдържание на хлориди, % ≤ 0.10 ≤ 0.10
  Ранна якост -2 дни, MPa ≥ 10 ≥ 14
  Стандартна якост на натиск - 28дни, MРa ≥ 32.5   ≤ 52.5  ≥ 34

   

 

Други типове цимент