Цимент+

 

Цимент+

Смесен портландцимент 32,5 R с химическа добавка

 

 
3d 25kg new jpg

Химическата добавка в Цимент + е силно водоредуцираща и пластифицираща. Добавката подобрява свойствата на строителните разтвори като увеличава пластичността и якостните свойства на замазките и бетона, удължава времето за свързване на смесите и повишава обработваемостта им.

Предимства

jakost text

 

time text

 

obrabot text

 

 

 

 

 

 

 

Област на приложение

  • Контактно или плаващо свързани с основата замазки.

  • Монолитни бетонни елементи и конструкции, изработени от бетон и стоманобетон като: колони, греди, вътрешни и външни стени, стълби, огради, настилки и други.

Доставка

  • палетизиран в торби от 25 кг.

Механични, физични и химични показатели

 Показател, дименсия

БДС EN 197-1

изисквания

Продукт на

Холсим (България) АД,

Бели извор

Съдържание на сулфати (като SO3), % ≤ 3.5 ≤ 3.5
Време на начало на свързване, min ≥ 75 ≥ 140
Обемопостоянство (разширение), мм ≤ 10.0 ≤ 1.3
Съдържание на хлориди, % ≤ 0.10 ≤ 0.10
Ранна якост -2 дни, MPa ≥ 10 ≥ 14
Стандартна якост на натиск - 28дни, MРa ≥ 32.5   ≤ 52.5  ≥ 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Употреба

Съгласно препоръките изискванията на специалиста, проектирал съответния бетон или разтвор. Химическата добавка редуцира необходимото количество вода при приготвяне на разтвора.

 

You must have javascript enabled.