Джиосайкъл помогна на пловдивската община "Марица" да се справи със сериозен екологичен проблем

В края на август 2019 г. “Джиосайкъл България” помогна на Община „Марица“- Пловдив в разрешаването на сериозен екологичен проблем – разрастващо се нерегламентирано сметище за излезли от употреба автомобилни гуми на един от изходите на гр.Пловдив.

 

За контакти:

georgi-rizov.jpg

Георги Ризов

Търговски представител

гр. София 1407, бул. "Черни връх" 51 Б

офис тел.: 359 2 451 82 23 

моб. тел.: 359 882 61 42 80

е-mail: georgi.rizov@geocycle.com

srebrin

 

Сребрин Чакмаков

Търговски представител

гр. София 1407, бул. "Черни връх" 51 Б

офис тел.: 359 32 277 201

моб. тел.: 359 882 54 36 72

е-mail: srebrin.chakmakov@geocycle.com

 

 

 
 
geo1

Незаконното сметище се e образувало на изхода на гр.Пловдив в посока гр.Раковски при нерегламентирано разтоварване на гуми от различни генератори – транспортни фирми, автосервизи и др. С течение на времето сметището придобило огромни размери и проблемът станал осезаем за обществото. Започнали да валят сигнали от граждани към контролния орган – РИОСВ-Пловдив, който издал предписание за незабавно справяне с проблема към собственика на терена – Община Пловдив.

 

Общината спешно се нуждаела  от адекватно решение на предизвикателството. Решението трябвало да бъде природосъобразно, да не създава допълнителни екологични рискове и да е изцяло съобразено с действащата нормативна уредба в областта на управление на отпадъците. Потърсили го най-напред чрез контакт с различни организации, фирми и структури, предлагащи депониране и други методи за справяне с проблема. Част от организациите директно отказали да се ангажират, други предлагали решения, които били на ръба на закона или в отявлен конфликт с екологичните критерии и изисквания.

 

В този момент екологът на Община „Марица“ решава да се свърже със завода на “Холсим България” в с.Бели извор. Поради географската отдалеченост на инсталацията за оползотворяване на алтернативни горива и излезли от употреба гуми, до този момент тя не била разглеждана като опция за бързо и практично разрешаване на проблема с гумите. От завода насочват запитването към един от търговските представители на “Джиосайкъл”, който се отзовава на поканата за разговор и подробно обяснява условията за приемане за отпадъка в завода. Организирано е и посещение на нерегламентираното сметище, за да се прецени на място вида и състоянието на гумите, прогнозното им количество, начина на генериране на отпадъка и други важни подробности, с които представителите на Джиосайкъл трябва да бъдат задължително запознати, преди да предложат най-доброто решение на свой потенциален клиент.

След поредица от срещи и уточняване на детайлите относно състоянието на гумите (напр. да са с ненарушена цялост, до определен диаметър, само автомобилни и камионни и др.) се стига до подписване на двустранен договор между Община „Марица“ и “Джиосайкъл България” ЕООД, по силата на който се извършва извозване на гумите от незаконното сметище край гр.Пловдив до завода в Бели извор с помощта на специализирана фирма, притежаваща съответните разрешителни за подобен род транспорт.

Общото количество на извозените от сметището и постъпили за оползотворяване гуми е 118 тона.

Проблемът с незаконното сметище на територията на Община „Марица“ е успешно разрешен, благодарение на ползотворното сътрудничество на пловдивската община с доставчика на отговорни и компетентни решения за управление на отпадъците – “Джиосайкъл България” ЕООД.

За обществото обаче проблемът с отпадъците си остава на дневен ред и дори става все по-актуален и сложен с всяка изминала година. Законодателството изисква от фирмите и общините да търсят законосъобразни решения за своите отпадъци, а на повечето от тях им липсва необходимата компетентност за това. На помощ идват комплексните и професионални решения, предлагани от “Джиосайкъл България”, за които може да се очаква, че в бъдеще ще стават все по-търсени и ценени от общините и фирмите в сферата на промишлеността и услугите.