Съгласие относно защитата на данните - Холсим (България) АД

Уважаеми кандидати,

Благодарим Ви за интереса към Холсим (България) АД – част от групата Холсим.

Компанията Холсим уважава и защитава сигурността и целостта на личните данни, които ни предоставяте в процеса на подаване на заявление за кандидатстване за работа. В нашата "Декларация за поверителност- кандидати за работа" е обяснено как и за какви цели използваме Вашите лични данни във връзка с кандидатстването за работа, както и какви права и възможности имате в това отношение.

Като цяло ние ще обработваме Вашите лични данни единствено за целите на конкретното заявление за кандидатстване за работа. Ние обаче предлагаме услуги на нашите кандидати за работа, които могат да Ви бъдат интересни и полезни. За тях изискваме Вашето съгласие, което можете да ни предоставите по-долу за избраните от Вас услуги, но даването на съгласие не е задължително за конкретната позиция, за която кандидатствате.

Съгласие относно защитата на данните

Съгласен/съгласна съм с обработването на личните ми данни, както следва:

  • База данни на Холсим за кандидати за работа

Давам съгласието си за съхраняване и обработване на личните данни, които предоставям със заявлението за кандидатстване за работа, в съответствие с Декларацията за поверителност - кандидати за работа, която ми бе предоставена при подаване на заявлението за кандидатстване.

  • Информация и актуализации на Холсим

Да, бих искал/а да получавам редовни актуализации по имейл за продукти и услуги, новини, обяви и покани за програми, проучвания сред клиенти или други събития от Холсим (България) АД, включително и от други дъщерни дружества на Групата Холсим. Прочетох и съм запознат/а с Декларацията за поверителност на Холсим (България) АД и давам съгласието си Холсим (България) АД да използва личните ми данни в съответствие с тази Декларация. Разбирам и съм наясно, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като кликна на бутона „Отписване“ във всеки имейл, който получавам от Холсим (България) АД.

  • Можете да влизате във връзка с мен по телефон или чрез другите посочени от мен начини за комуникация.

Да, съгласен/съгласна съм Холсим (България) АД да се свързва с мен за горните цели и по всички други начини за комуникация, за които съм предоставил/а информация за връзка на Холсим (България) АД (например по телефон, SMS, професионални мрежи).

 

Разбирам и съм наясно, че моето съгласие е доброволно и свободно дадено и че мога да го оттегля по всяко време с бъдещо действие.

Разбирам и съм наясно, че ако оттегля съгласието си, Холсим (България) АД няма да може да ми предоставя съответните услуги и информация.