Съобщение до медиите

 

28.02.2020 г.

гр.Пловдив

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

 

            Уважаеми дами и господа,

            С настоящето „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД потвърждава, че на 27.02.2020 г., в 14.40 ч., е получило писмо от Министъра на енергетиката Теменужка Петкова за спиране на действието на сключения от дружеството концесионен договор за добив на подземни богатства – строителни материали от находище „Белащица“, община Родопи, област Пловдив.

            Въпреки, че счита взетото решение за абсолютно незаконосъобразно предвид изложените в него мотиви, дружеството е предприело всички необходими, обмислени и съгласувани действия за незабавното му изпълнение. Преустановени са всички минно-експлоатационни работи на територията на находището, в това число преработката и експедицията на готов материал. Взети са необходимите мерки за безопасно спиране на инсталациите, уведомени са всички контролни институции, имащи отношение към дейността ни, както и нашите партньори и клиенти.

            С настоящето искаме да предупредим обществеността, че преди получаване на гореспоменатото писмо, в хода на нормалната експлоатационна дейност на находището е заредено взривно поле за планирани взривни работи, което задължително трябва да бъде обезвредено. За обстоятелството са уведомени всички компетентни институции по надлежния ред – Министерство на енергетиката, Областен управител на Пловдив, ОД на МВР – Пловдив, I – во РПУ на МВР, Инспекция по труда, РИОСВ. Дружеството очаква писмено разпореждане от същите, за да извърши обезвреждането, което за целите на безопасността, трябва да стане възможно най-скоро.

            Оставаме на Ваше разположение за всякаква допълнителна информация по темата.

 

За дружеството: „Холсим Кариерни Материали Пловдив“ АД е част от Групата „ЛафаржХолсим“ – световен лидер в сектора на строителните материали с предприятия за производство на цимент, инертни материали (трошен камък, чакъл и пясък) и бетон в около 80 държави на всички континенти. Общият брой на служителите й в цял свят надхвърля 80 000 души.

В България Групата притежава циментовия завод в Бели извор, обл.Враца и предприятия за инертни материали и бетон в София и Пловдив.