Уведомление за инвестиционно предложение на Холсим (България) АД

 

Холсим (България) АД

уведомява, че има следното инвестиционно предложение:

"Промени в условията на Комплексното разрешително, свързани с нови кодове за отпадъци, инсталиране на водогрейни котли и фотоволтаична инсталация"

Виж текста на уведомлението по-долу: