Подкрепа за болниците в борбата срещу Ковид-19

От самото начало на пандемията Холсим България се погрижи да повиши осведомеността на хората в местните общности относно новия коронавирус и начините за защита от заразяване чрез разпространение на информационни материали. Раздадени бяха и около 500 бр. предпазни средства - маски и ръкавици, както и препарати за дезинфекция за нуждите на социално слаби семейства в с.Бели извор, с.Власатица и с.Лиляче, община Враца.

В разгара на втората вълна на пандемията през есента на 2020 г. Холсим България отликна на призива за подкрепа на Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - гр.Враца и им дари медицински консумативи (маски, предпазни костюми, посетителски престилки и др.) на обща стойност над 6600 лв. Закупени бяха и безконтактни термометри за нуждите на Спешното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение "Христо Ботев" АД - гр.Враца.

С настъпването на третата вълна на пандемията през пролетта на 2021 г. беше направено дарение на медицински консумативи от първа необходимост в борбата с Ковид-19 и на Многопрофилната болница за активно лечение "Христо Ботев" АД - гр.Враца в размер на 4700 лв. Медицинските консумативи подпомогнаха работата на медицинския персонал при лекуване и диагностициране на пациенти, болни от Ковид-19.

Холсим България заявява готовност да продължи да подкрепя здравните заведения със свои средства и в бъдеще в борбата им с Ковид-19.