Електрозаварчик/газозаварчик

Дати (от-до): 
31.05.2021 до 13.06.2021
Дружество: 
Холсим (България) АД, циментов завод в Бели извор
Employer description: 

Ние Ви предлагаме:

 • постоянен трудов договор (с 6-месечен срок на изпитване) и осигуряване върху реалните доходи;

 • атрактивно месечно възнаграждение и социален пакет, включващ допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, столово обслужване, безплатен транспорт от и до работното място, допълнителни възнаграждения за летен отдих, Великден и Коледа.

 • отлични възможности за обучение и професионално развитие;

 • добре изградена система за повишаване на професионалната компетентност и придобиване на необходимата квалификация;

 • компетентно наставничество и програма за разгръщане на потенциала на служителите;

 • открита и приобщаваща работна среда, съобразена с водещите стандарти за управление и организация на работата на Групата ЛафаржХолсим.

Основни отговорности: 
 • Изпълнява заваръчни дейности, произтичащи от правоспособността му - въз основа на данните от нивото на квалификация съгласно притежавания документ;
 • Познава и прилага в работата си технологията на заваряване при различните методи назаваряване;
 • Изпълнява всички механични дейности по поддръжка и ремонт на машините и съоръженията на територията на завода и кариерите;
 • Стриктно спазва правилата за безопасност при работа. Не предприема рискови действия, които застрашават здравето и живота на него или на околните.
Изисквания към кандидатите: 
 • Средно техническо образование (за предпочитане профил машиностроене).
 • Професионален опит - поне 2 години.
 • Да притежава правоспособност по заваряване.
Документи за кандидатстване: 
 • Автобиография със снимка, адрес и телефон за контакти;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Копие от документи за правоспособност.


Срок за подаване на кандидатури - 13.06. 2021 г.

За контакти: +359 92 66 13 41, вътр.334, мобилен: +359 886 90 66 08 (Десимира Николова)

Забележка: До участие в подбора се допускат само лица, представили пълния набор от изисквани документи. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните на ЕС.