CEM IV / B(V) 42,5 N

ECOPlanet PRIME 
Състав: 

Основните компоненти на този цимент съгласно Стандарт БДС EN 197-1 са: клинкер от 45 до 64%, пуцоланови добавки и/или летяща пепел от  36 до 55% и допълнителни компоненти от 0 до 5%. За регулиране на времето на свързване се добавя калциев сулфат.

Употреба:

Съгласно указанията на специалиста, проектирал бетона или разтвора. Препоръчително е да се работи с цимент при температура от 5 до 30°С. По-ниските температури забавят, а по-високите ускоряват свързването на цимента.

Области на приложение:

  • Бетонови смеси и разтвори, замазки и други строителни приложения като:
    • контактни и плаващи замазки;
    • колони, стени, стълбища, огради и др. 

Доставка: палетизиран в торби от 25 кг. 

Механични, физични и химични показатели

Показател

БДС EN 197-1 изисквания Продукт на "Холсим България" АД
Съдържание на сулфати (като SO3) 

 3.5 

 3.5 
Време на начало на свързване, min

≥ 60

≥ 180
Обемопостоянство (разширение), mm  10 2
Съдържание на хлориди (%) 0.10 0.10
Ранна якост на натиск - 2 дни, MPa  ≥ 10 ≥ 15
Стандартна якост на натиск - 28 дни, MPa  ≥ 42.5 62.5 ≥ 48
Пуцоланова активност Удовлетворява изискването Удовлетворява изискването
 Доставка:
  • Палетизиран, в торби от 25 кг.

Съвети за употреба:

Предимства:

  • Понижен въглероден отпечатък - 55 % по-ниски въглеродни емисии спрямо традиционния портланд цимент;
  • По-добра обработваемост, която предразполага за много по-добър финиш и завършеност на повърхността на крайния продукт, намаляйки нуждата от последващи операции и корекции;
  • Удължено време за работа, което е изключително важно особено при работа при по-високи температури. Намалява се възможността от пукнатини поради твърде ранното свързване на цимента, респективно се елиминира нуждата от последващи времеемки и трудемки ремонтни дейности на повърхностите;
  • Висока крайна якост, с която се гарантира необходимата здравина на строителния елемент, което дава сигурност и надеждност за бъдещата експлоатация.