Групата ЛафаржХолсим поема ангажимент за нулеви нетни въглеродни емисии

 
  • Групата е първата глобална компания за строителни материали, която ще подпише декларацията „Бизнес амбиция за 1,5 °C“ с междинни цели, одобрени от инициативата „Научнообосновани цели“ (Science-based targets) по пътя към нулеви нетни емисии

  • Целите за 2030 г. ускоряват намаляването на въглеродния интензитет с над 20 [1]

  • Сключено е партньорство с SBTi в подкрепа на разработването на пътна карта за цимента, съобразена с целта за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 °C

С присъединяването си към инициативата „Бизнес амбиция за 1,5 °C“ на Science Based Targets initiative (SBTi) Групата ЛафаржХолсим стана първата глобална компания за строителни материали, която подписва ангажимента с междинни цели за 2030 г., утвърдени от SBTi. Този ангажимент се основава на лидерските позиции на LafargeHolcim в зеленото строителство с авангардни решения като „зеления“ бетон ECOPact и иновативния цимент Susteno, произведен съобразно принципите на кръговата икономика.

В новите си цели за 2030 г. ЛафаржХолсим понижава още повече CO2 интензитета на цимента до 475 kg нетни CO2 емисии на тон циментови продукти (нетни CO2/t цимент). Европа е на път да стане първият регион, който ще постигне амбицията за нетни нулеви емисии, благодарение също и на инвестиционната програма за намаляване на въглеродния отпечатък в размер на 160 млн. швейц. франка, стартирала миналата година.

Като още една стъпка напред ЛафаржХолсим сключи партньорство с SBTi за разработване на пътна карта за привеждане на целите в областта на климата в съответствие с глобалната цел за поддържането на повишаването на температурата на Земята до 1,5 °C, разширявайки границите на зеленото строителство.

Ето какво заяви Ян Йениш, Главен изпълнителен директор на Групата: „Вярвам в изграждането на свят, който е добър за хората и за планетата. Ето защо преосмисляме начина, по който се строи в съвременния свят, за да го направим по-зелен, с нисковъглеродни и кръгови решения. За нас е удоволствие да си партнираме с SBTi и базирайки се на строго научен подход, да оформим нашата пътна карта за нулеви нетни емисии и да ускорим усилията си за значително намаляване на нашия въглероден отпечатък. Няма да спрем да надскачаме съществуващите граници и да водим по пътя към зеленото строителство.".

Ето какво каза и Магали Андерсън, Директор Устойчиво развитие: „Като най-големия производител на цимент в света, ние имаме ключова роля в справянето с днешната криза в областта на климата. По пътя към превръщането в компания с нулеви нетни емисии, ние не сме само част от решението, ние сме решени да подкрепяме клиентите си в техните амбиции за намаляване на емисиите от CO2. Нито една компания не може да се справи сама с предизвикателството на климатичните промени, затова си партнираме, за да постигнем по-голям ефект.„

Алберто Карило, Директор на Science Based Targets в CDP, един от партньорите на инициативата „Научнообосновани цели“ заявява: „Ние в SBTi се радваме, че LafargeHolcim се присъедини към групата на над 290 компании лидери в своите отрасли, ангажирали се да работят за бъдеще с ограничаване на повишението на температурата на Земята до 1,5 °C . Като най-големия играч в един от най-въглеродноинтензивните отрасли, с ангажимента си ЛафаржХолсим показва, че икономиката с нулеви емисии е постижима цел„

 

SBTi одобри ангажимента на ЛафаржХолсим да намали до 2030 г. емисиите на парникови газове (ПГ) в обхват 1 (преки емисии на ПГ от източници, които са собственост или са под контрола на дружеството) и обхват 2 (непреки емисии на ПГ от закупена и консумирана електроенергия) с 21 на тон циментови продукти спрямо базовата 2018 г.

По-конкретно, в рамките на този период, ЛафаржХолсим се ангажира да намали емисиите в обхват 1 с 17,5 на тон циментови продукти, а в обхват 2  - с 65 .

До 2030 г. ЛафаржХолсим:

  • Ще ускори производството на нисковъглеродни и въглеродно-неутрални продукти като EcoPact и Susteno
  • Ще рециклира 100 млн. тона отпадъци и вторични продукти в качеството на суровини и енергийни източници
  • Ще разшири използването на калцинирана глина и ще разработи нови видове цименти с нови добавки
  • Ще удвои обема на използваните горива от отпадъци в производството до 37
  • Ще постигне 475 kg нетни CO2 емисии на тон циментови продукти (нетни CO2/ т.циментови продукти)
  • Ще пусне в експлоатация първото си предприятие за производство на цимент с нулеви нетни CO2 емисии

В допълнение към този ангажимент за намаляване на емисиите в обхват 1 и обхват 2 LafargeHolcim ще разшири действията си по веригата си за създаване на стойност, за да включи и емисиите в обхват 3. С този холистичен подход ЛафаржХолсим ще намали транспортните си емисии и свързаните с горивата емисии с 20 .

По пътя си към нулевите нетни емисии LafargeHolcim ще ускори кръговото строителство, като увеличи използването на рециклирани материали в своите продукти и процеси, като същевременно използва повторно в качеството на ресурс материали в края на жизнения им цикъл. Само през 2019 г. LafargeHolcim рециклира 48 милиона тона отпадъци, което превръща компанията в световен лидер в областта на решенията за отпадъците, допринасяща за по-чисти градове и заедно с това за съхранение на изчерпаемите ресурси на планетата.

Компанията ще използва идното десетилетие, за да разработи и внедри авангардни технологии в подготовка за следващата стъпка от своето пътуване към нулевите нетни емисии. Това включва стартирането на над двадесет пилотни проекти за улавяне, използване и съхранение на въглероден двуокис (CCUS) в цяла Европа и Северна Америка.

За повече информация за климатичния ангажимент на ЛафаржХолсим вижте подробния раздел за климата на www.lafargeholcim.com. За повече информация относно кръговата икономика и други аспекти на нашата стратегия за устойчиво развитие, вижте www.lafargeholcim.com/climate-energy.
 

www.lafargeholcim.com

 


[1]Обхват 1 и 2