Прес-съобщение - Нов продукт

Холсим разшири портфолиото си с нов продукт на българския пазар

Иновативна химическа добавка оптимизира строителните дейности

 
cement

 

София, 18 март 2019 г.

Холсим България представи на българския пазар нов продукт – Цимент , чиято иновативна добавка води до постигане на по-добри показатели на сместа и готовия бетон. Цимент e смесен портландцимент 32,5 R със силно водоредуцираща и пластифицираща химическа добавка, която оптимизира свойствата на строителните разтвори. С иновативния продукт се увеличава пластичността и якостните свойства на замазките и бетона, удължава се времето за свързване на смесите и се повишава обработваемостта им.

Строителните разтвори с Цимент постигат с около 20 по-висока ранна и крайна якост от разтвори, приготвени със същия цимент без добавка. Смесите се отличават с голяма плътност и с по-малки пори. Постигането на по-висока ранна якост позволява по-ранно декофриране и спестява време. Подобрената якост дава възможност за постигане на необходимата проектна якост при оптимално количество цимент.

Химическата добавка позволява по-дълго време за обработка на циментовата смес, което е от изключително значение особено при по-високи температури на работа. В допълнение, предотвратяването на преждевременно свързване на смесите и появата на пукнатини спестява последващи поправки и дава възможност за постигане на прецизно нивелирани и загладени повърхности.

Строителните смеси (замазки, бетон и др. ), приготвени с Цимент , се обработват по-лесно и по-бързо, като подобрената им обработваемост и  удължено време за работа подпомагат постигането на по-добър финиш и дълготрайност на крайните повърхности.

Цимент се използва за направата на контактно или плаващо свързани с основата замазки, монолитни бетонни елементи и конструкции, изработени от бетон и стоманобетон и други.

Новият продукт на Холсим (България) АД Цимент може да намерите в търговската мрежа от 18 март 2019 г. София