Информационно табло ще следи в реално време емисиите от комина на пещта в Бели извор

 

 

tablo

 

Бели извор, 11.02.2021 г.-  Днес в завода в Бели извор се състоя официално представяне пред медиите на наскоро монтираното табло при входа на завода, което следи в реално време показателите на емисиите от комина на пещта. 
 
Таблото показва среднодневните стойности на емисиите от серен диоксид, азотни оксиди, хлороводород, летливи вещества, амоняк, въглероден оксид и прах. Проследяването на тези показатели е заложено като изискване в „Комплексното разрешително“ за извършване на дейността на дружеството. На таблото са посочени и пределно допустимите норми за отделните показатели, за да може дори и неспециалист да се ориентира лесно за нивата на емисиите. 
 

Миналата година Холсим пое ангажимент да бъде по-дейна в предоставянето на информация по важни за обществеността теми от нейната дейност. Публичното оповестяване на данните от непрекъснатия мониторинг на изходящите газове е първа стъпка в тази посока.

Данните се получават автоматично от газов анализатор при комина на пещта, който следи изходящите газове в непрекъснат режим, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Информацията от него се визуализира и в централна командна зала на завода, която е под 24-часово наблюдение от оперативен персонал.
 
Успоредно с тази първа за годината информационна инициатива, дружеството обявява и кампания „ Попитай Холсим“, в рамките на която граждани ще могат да задават своите въпроси, свързани с дейността на завода. Въпросите към ръководството на компанията могат да бъдат изпратени през електронна „пощенска кутия“ на сайта  www.holcim.bg, а отговорите ще бъдат оповестявани и публично. Инициативата „Попитай Холсим“ ще се реализира на етапи, като отговорите в първата кампания ще бъдат оповестени в началото на месец март.