"Холсим България" АД изпълнява ремонт за своя сметка на част от детското отделение на многопрофилната болница за активно лечение "Христо Ботев" в гр. Враца

 

Бели извор, 1 юли 2022 г.

Благотворителната инициатива се провежда в рамките на програмата за корпоративна социална отговорност на фирмата, насочена към подобряване качеството на живот на местните общности чрез социални инвестиции в инфраструктура, здравеопазване, образование, околна среда и заетост. Най-често проектите са в сферата на инфраструктурата, която е най-близка по характер до основния бизнес на компанията и при реализацията на които компанията се ползва от съществуващия си опит и компетентност.

Идеята за настоящия проект възниква в хода на разговори с ръководството на здравното заведение, по време на които става ясно, че е наложителен ремонт в детското отделение на болницата, за който липсва текущо финансиране. Необходимо е да се ремонтират амортизираните мокри помещения, за да се спрат течовете от тях, довели до напукване на мазилката в стаите и коридора на намиращото се отдолу акушеро-гинекологично отделение на болницата.

В отговор на заявената нужда фирмата стартира ремонт на 13 бани за пациенти и персонал, стълбището, коридорите и част от стаите. В баните се извършва цялостна подмяна на ВиК инсталации, подови настилки, плочки, санитарен фаянс и прилежащи аксесоари. Посредством това обновяване ще се отстранят съществуващите проблеми и мокрите помещения ще придобият много по-съвременен облик, с повече уют и удобство за ползващите ги деца и техните придружители. Стълбищната клетка към отделението също е в много лошо общо състояние, което налага цялостно шпакловане и боядисване на стените и таваните, както и подмяна на старите дървени парапети, които в сегашното си състояние са опасни и на места липсващи.

Ремонтните дейности се осъществяват от строителни специалисти на фирмата, а материалите за тях също са осигурени от Холсим. Към момента три от баните вече са готови. По план ремонтът трябва да приключи до края на годината.

„Холсим България” партнира на здравното заведение и във връзка с Ковид кризата през 2021 г., в пика на която компанията осигури медицински консумативи от първа необходимост за дезинфекция и защита на персонала на болничното заведение. 

Напукана мазилка в АГО
Стълбищната клетка
Новоремонтирана баня