ЛафаржХолсим ще инвестира 160 млн. швейц.франка за намаляване на въглеродния си отпечатък в Европа

 
sus

Прес-съобщение

 

Цуг, 18 септември 2019 г.

English

ЛафаржХолсим ще активизира усилията си за по-нататъшно подобрение на въглеродната ефективност на своите продукти и решения. 

Целта е да се намалят годишните емисии на CO с още 15 спрямо предходния период, което възлиза на 3 милиона тона[1] до 2022 г. Това ще бъде постигнато чрез инвестиции в размер на 160 млн. швейц.франка в модерно оборудване и технологии за повишаване употребата на нисковъглеродни горива и рециклирани материали в процесите и продуктите на компанията.

Заделени са и допълнителни средства за въвеждане в производство на нови нисковъглеродни материали и услуги. През следващите 3 години ЛафаржХолсим ще изпълни над 80 проекта в тази насока в 19 европейски държави.

 

Ето какво заяви Марсел Кобуз, Регионален директор за Европа: "Ние осъзнаваме въздействието на нашата индустрия върху околната среда и ще останем начело на усилията за смекчаване на климатичните промени. С тази инвестиция в Европа правим още една стъпка към повишаване на нашата въглеродна ефективност. Ние не само инвестираме в намаляването на въглеродния отпечатък на нашето производство, но и се стремим към сътрудничество с нашите клиенти по веригата на стойността, за да подобрим въглеродната ефективност на сградите и инфраструктурата през целия им жизнен цикъл."

 

Един от ключовите лостове за подобрение на въглеродната ефективност е да се интегрира принципа на кръговата икономика в процеса на производство на цимент чрез използване на отпадъчни материали вместо изкопаеми горива и първични суровини. През 2018 г. ЛафаржХолсим оползотвори 11 милиона тона отпадъци, включително 2 милиона тона нерециклируеми пластмаси, които в противен случай биха били депонирани, което щеше да доведе до генериране на допълнителни CO2 емисии. Чрез активизиране на усилията си в Европа компанията цели да увеличи количеството на оползотворявани отпадъци с 1,5 млн. тона, което ще помогне за избягване на 1 млн. тон CO2емисии годишно.

 

Като част от тази пътна карта ЛафаржХолсим ще увеличи и употребата на отпадъчни продукти и заместители на минералните суровини. ЛафаржХолсим вече използва средно 4,5 млн. тона отпадъчни продукти от други индустрии като заместители на клинкера в цимента. Повечето от емисиите на CO2, свързани с производството на цимент, се отделят по време на производството на клинкер - основния компонент в състава на цимента. Допълнителните усилия за заместване на клинкера ще позволят на компанията да увеличи въглеродната ефективност на циментите, произведени в Европа, с 1 млн. тона.

 

Въвеждане на портфолио от нисковъглеродни решения в цяла Европа

Във всички държави от региона ЛафаржХолсим работи по въвеждане на продукти и услуги, с които да помогне на клиентите си да подобрят въглеродната ефективност на сградите и инфраструктурата през целия им жизнен цикъл. Във Франция, например, компанията стартира наскоро инициативата "Lafarge360" - нова интегрирана оферта, която включва оценка и моделиране на въглеродния отпечатък, за да позволи на клиентите да вземат информирани решения относно екологичното въздействие на своите проекти. Заедно с това, във Франция, Полша и Румъния се разработват нисковъглеродни продукти за стабилизиране на почви, които осигуряват по-добра оценка на жизнения цикъл на пътните настилки.

Компанията работи и по разработване на цимент за зидария във Франция и Румъния, чийто въглероден отпечатък е с 50 по-малък от този на обикновения цимент, а в същото време има по-добри характеристики, напр. по-добра обработваемост и добро сцепление с основата. Продуктът Airium на ЛафаржХолсим е иновативна, безопасна, зелена, издръжлива и достъпна алтернатива на традиционната изолация. Приоритетните държави, в които се предлага това решение, са Франция, Австрия, Швейцария и Полша.

 

ЛафаржХолсим е предпочитан доставчик на нисковъглеродни решения за строителството. Иновативните бетонови и циментови продукти позволяват намаляване на емисиите от CO2 с до 70 в сравнение с обикновения портландцимент и циментови продукти. Компанията е поела ангажимент за непрекъснато намаляване на въглеродния интензитет на своето портфолио от продукти, за което говори и лидерската й позиция в областта на въглеродна ефективност (576 кг CO2/т циментови материали през 2018 г.), както и амбициозната й цел за 2030 г. (520 кг CO2/т циментови материали), хармонизирана със сценария за ограничаване на глобалното затопляне до 2°C съгласно парижкото споразумение за климата COP21.

 

За да научите повече за уникалния подход на ЛафаржХолсим за устойчивост в индустрията със строителни материали, може да се абонирате за изданието Material Talks, в което ще научавате за авангардни технологии, революционни иновации и постижения, които ще направят изградената от човека среда по-устойчива. За да се абонирате, кликнете тук.