Уведомление на Холсим (България) АД

 

Холсим (България) АД

уведомява всички заинтересовани лица, че има следното инвестиционно предложение:

Добавяне на биомаса към вече разрешените за употреба при работата на инсталацията за производство на циментов клинкер горива“.

 

Вижте пълния текст на уведомлението във файла по-долу: