Уведомление от Холсим кариерни материали Пловдив АД

19 Август 2021
 

 

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда 

Холсим кариерни материали Пловдив АД

уведомява всички заинтересовани лица, че има следното инвестиционно предложение:

"Продължение срока на предоставената държавна концесия за добив на подземни
богатства – строителни материали – пясъци от находище “АХМАТОВО“

Виж текста на уведомлението по-долу: