Уведомление за инвестиционно предложение на Холсим кариерни материали АД

 

Холсим кариерни материали АД 

уведомява всички заинтересовани лица, че има следното инвестиционно предложение:

„Рециклиране на инертни строителни отпадъци на временни строителни площадки, разположени на територията на РИОСВ-София, с цел последващото им използване като рециклирани строителни материали“

Вижте пълния текст на уведомлението и техническото описание на съоръжението във файла по-долу: