уведомление за инвестиционно предложение на "джиосайкъл сдм" еоод

 

"Джиосайкъл СДМ" ЕООД информира всички заинтересовани страни за следното свое инвестиционно предложение:

„Рециклиране на строителни отпадъци на временни строителни площадки, разположени на територията на РИОСВ-Враца, с цел последващото им използване като рециклирани строителни материали“.