Уведомление за инвестиционно предложение на Холсим (България) АД

 

Холсим (България) АД

уведомява всички заинтересовани лица, че има следното инвестиционно предложение:

Инсталиране на барабанна сушилна инсталация за гранулиран шлак/трас с
капацитет до 20 тона/час“.

 

Вижте пълния текст на уведомлението и техническото описание на съоръжението във файловете по-долу: