Уведомление за инвестиционно предложение на Холсим кариерни материали АД

 

Холсим кариерни материали АД

уведомява, че има следното инвестиционно предложение:

"Продължение срока на предоставената държавна концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли от находище “НЕГОВАН“

Виж текста на уведомлението по-долу: