Уведомление за инвестиционно предложение

на "Холсим България" АД  

"Холсим България" АД уведомява всички заинтересовани страни, че има следното инвестиционно предложение:

„Приемане и оползотворяване (рециклиране с код R5) на строителни материали и отпадъци като суровини и добавки за производство на циментов клинкер и цимент, както и оползотворяване като гориво за получаване на енергия (R1) в инсталацията на Холсим България – площадка Бели извор“

За повече информация вижте файла по-долу.