Холсим (България) АД въвежда еко етикет за продуктите си, произведени с 35% по-ниски въглеродни емисии

Инициативата е част от глобалния ангажимент на Групата „ЛафаржХолсим“ за постигане на нулеви нетни въглеродни емисии до 2050 г.

Зелени продукти и решения

За контакти

Продажби на цимент
София и югозападен регион 
Радослав Епитропов 
офис: 02/80 65 733                                                 
мобилен: 0888 83 68 61                         

radoslav.epitropov@lafargeholcim.com

Северен регион 
Венелин Георгиев
мобилен:0882 02 23 57
venelin.georgiev@lafargeholcim.com 

Централен и източен регион
Ангел Ставрев
офис: 032/277 209
мобилен: 0888 93 01 50
angel.stavrev@lafargeholcim.com

 

Северозападен регион
Васил Киров
мобилен: 0882 006 356
vasil.kirov@lafargeholcim.com

 

Хидравлични свързващи вещества
Борислав Димитров
моб.: 0884 94 48 51
borislav.dimitrov@lafargeholcim.com
 
eco label

Холсим (България) АД e първата компания производител на цимент на българския пазар, която поставя специален етикет на своите зелени продукти, за да ги направи по-лесно разпознаваеми за клиентите, ориентирани към екологично и устойчиво строителство. Инициативата е част от глобалния ангажимент на Групата „ЛафаржХолсим“ за нулеви нетни въглеродни емисии до 2050 г., оповестен през есента на 2020 г.  На този етап два от продуктите на „Холсим“ у нас ще носят зеления етикет: CEM II / B-LL 32.5 R и Цимент (32,5 R с химическа добавка).

 

 

Това е първа стъпка в поредица от еко-ориентирани инициативи, свързани с производството ни в България“, коментира Росен Папазов, Изпълнителен директор на „Холсим (България) АД. „Като световен лидер в индустрията със строителни материали „ЛафаржХолсим“ напредва уверено по пътя към нулеви нетни въглеродни емисии и все по-екологично ориентирани иновативни строителни решения. Доверявайки се на нашите еко продукти, клиентите ни се присъединяват към усилията ни за опазване на околната среда и осигуряване на зелено бъдеще за идните поколения“, допълва той.

ЛафаржХолсим е лидер в сферата на зелените решения за строителството и една от компаниите, които оползотворяват най-много алтернативни горива и ресурси в света (общо над 50 милиона тона през 2020 г.). С амбицията си за достигане на нулеви въглеродни емисии до 2050-та година компанията планира през следващите десет години да удвои обема на влаганите алтернативни горива и материали и с това да допринесе съществено за кръговото строителство, което използва ефективно вторични материали и съхранява невъзобновяеми природни ресурси. Мисията за постигане на нулеви въглеродни емисии компанията ще реализира на всички етапи от производствения си цикъл – от проектирането до реализацията на продуктите.

Нулевите въглеродни емисии - ключът към устойчивото развитие

По пътя към превръщането си в компания с нулеви нетни въглеродни емисии, „ЛафаржХолсим“ предлага глобални решения за устойчиво, въглеродно-неутрално строителство. Със своя кръгов бизнес модел, компанията е световен лидер в оползотворяването на отпадъци в качеството на суровини и източник на енергия. Иновациите и дигитализацията са в основата на стратегията на „ЛафаржХолсим“, като повече от половината от научноизследователските и развойните проекти на групата са посветени на екологични решения. Към настоящия момент вече 1/3 от нетните продажби на Групата идват от „зелени“ решения за строителството.

Групата „ЛафаржХолсим“ има около 70 000 служители в над 70 държави по целия свят, които са отдадени на идеята за подобрение качеството на живот на хората чрез приноса на четирите бизнес сегмента: Цимент, Бетон, Инертни материали, Продукти и решения.