Времето за промяна е днес

 

 

banner 1200x630 v3

 

Чрез обогатяване на портфолиото си от нисковъглеродни и въглеродно неутрални продукти Холсим България допринася за постигане на поетия от Групата ангажимент за нулеви нетни въглеродни емисии и подкрепя усилията на клиентите си да строят по-устойчиво, с мисъл за бъдещето на планетата.

Групата Холсим е лидер в сферата на зелените решения за строителството и една от компаниите, които оползотворяват най-голям обем алтернативни горива и ресурси в света. Ние предлагаме продукти и решения за устойчиво, нисковъглеродно бъдеще, съответстващо на принципите на кръговата икономика. Нашият зелен или еко-етикет комуникира по прозрачен начин екологичните ползи от предлаганите зелени решения за строителството.

 

Целта е зелените продукти на компанията да бъдат по-лесно разпознаваеми за клиентите, ориентирани към екологично и устойчиво строителство.

Смесен портландцимент 32,5 R с химическа добавка

Варовиков портландцимент с висока ранна якост.

За контакти

Продажби на цимент
София и югозападен регион 
Радослав Епитропов 
офис: 02/80 65 733                                                 
мобилен: 0888 83 68 61                         

radoslav.epitropov@lafargeholcim.com

Северен регион 
Венелин Георгиев
мобилен:0882 02 23 57
venelin.georgiev@lafargeholcim.com 

Централен и източен регион
Ангел Ставрев
офис: 032/277 209
мобилен: 0888 93 01 50
angel.stavrev@lafargeholcim.com

 

Северозападен регион
Васил Киров
мобилен: 0882 006 356
vasil.kirov@lafargeholcim.com

 

Хидравлични свързващи вещества
Борислав Димитров
моб.: 0884 94 48 51
borislav.dimitrov@lafargeholcim.com