Времето за промяна е днес

 

 

banner 1200x630 v3

 

Чрез обогатяване на портфолиото си от нисковъглеродни и въглеродно неутрални продукти Холсим България допринася за постигане на поетия от Групата ангажимент за нулеви нетни въглеродни емисии и подкрепя усилията на клиентите си да строят по-устойчиво, с мисъл за бъдещето на планетата.

Групата Холсим е лидер в сферата на зелените решения за строителството и една от компаниите, които оползотворяват най-голям обем алтернативни горива и ресурси в света. Ние предлагаме продукти и решения за устойчиво, нисковъглеродно бъдеще, съответстващо на принципите на кръговата икономика. Нашият зелен или еко-етикет комуникира по прозрачен начин екологичните ползи от предлаганите зелени решения за строителството.

 

 
Еко етикет

Целта е зелените продукти на компанията да бъдат по-лесно разпознаваеми за клиентите, ориентирани към екологично и устойчиво строителство.