Ремонт на пътища и инфраструктура в Община Враца

В рамките на своята програма за стратегически социални инвестиции в полза на общността, Холсим България предоставя ежегодно на община Враца – самия град и населените места, включени в общината, материали (цимент, инертни материали, както и механизация), които да бъдат използвани за текущи ремонти и подобрения на улици и пътища на територията на общината.

Вярваме, че с предоставянето на тези материали за подобряване на пътищата се подобрят по устойчив начин условията на живот на хората, свързани с начина им на придвижване от и до домовете им в общината.

Това е дългосрочен проект на Холсим, с конкретни междинни етапи, в рамките на който договаряме ежегодно конкретни количества от тези материали, които да бъдат предоставени на общината в зависимост от нуждите им.

При необходимост и поискване от тяхна страна, Холсим България е заявило готовност да участва в тези проекти на Общината и със свои специалисти, които да предоставят консултации по полагането на материалите с цел по-дългосрочното им използване и некомпрометиране на настилката.

За 2021 г. предоставеното дарение на строителни материали в полза на община Враца в подкрепа на тяхната инвестиционна програма възлиза на 450 т. цимент и 4500 т. трошен варовик.

С предоставянето на тази материали Холсим извършва безвъзмездно дългосрочна стратегическа социална инвестиция, от която не получава и не очаква да получи в замяна каквито и да било бизнес или финансови облаги.