уведомление за инвестиционно предложение на "холсим българия" ад

"Холсим България" АД информира всички заинтересовани страни за следното свое инвестиционно предложение:

„Инсталиране на модулна шихтовъчна установка състояща се от 5 броя бункери с обем 50м3“.  

Вижте повече по-долу.