Уведомление за инвестиционно предложение на "Холсим България" АД - бетонов възел "Обеля", гр. София

"Холсим България" АД уведомява всички заинтересовани страни, че има следното инвестиционно предложение:

„Подмяна на съществуваща инсталация за размесване на бетон с обем 1 куб.м. с нова инсталация за размесване на бетон ЕLKON с обем 3 куб.м.“.

За повече информация вижте файла по-долу.