Уведомление за инвестиционно предложение на "Холсим кариерни материали Пловдив" АД

"Холсим кариерни материали Пловдив" АД уведомява всички заинтересовани страни, че има следното инвестиционно предложение:

„Осигуряване на проводимост на коритото на р. Стряма и разкриване на русловата част чрез изземване на наносни отложения в участък в края на землището на с. Ръжево Конаре, общ. Калояново, обл. Пловдив".

За повече информация вижте файловете по-долу.