История на компанията

 

Швейцарската компания Holcim Ltd. стъпва за първи път на българския пазар през 1997 г. с приватизацията на циментовия завод "Белоизворски цимент" край с. Бели извор, Врачанско. Циментовият завод е пуснат в експлоатация през август 1960 г. с две технологични линии за производството на клинкер. През 1962 г. са пуснати още две линии. Производството нараства стабилно до 1990 г., когато е пусната в експлоатация Технологична линия № 7, а най-старите пет, които са морално остарели, са изведени от експлоатация. Производственият капацитет достига 0.8 млн. т. клинкер годишно. Поради неблагоприятните условия на пазара през 1998 г. технологична линия № 6 е консервирана. Остава да работи линия № 7, която до днес е гръбнакът на производството.
Подобрението на пазарната обстановка през 2003-2004 г. и перспективите за стабилен растеж през следващите години се превръщат в двигател за реализацията на мащабен проект за повишаване капацитета на производството. През септември 2006 г. е завършен проекта, който оборудва пещта с нова петстепенна топлообменна кула и нов клинкер охладител. Капацитетът на производството нараства от 1400 до 2500 т. клинкер дневно. В отговор на продължаващия бум в търсенето още през октомври 2006 г. компанията започва да потготвя повторно увеличение на капацитета - от 2500 до 3300 т. дневно. Вторият проект за повишаване на капацитета е завършен през февруари 2009 г.

Холсим присъства на пазара на инертни материали у нас още от 1999 г. с придобиването на две от водещите предприятия за инертни материали в двата най-големи града - София и Пловдив. Със своите 10 кариери за чакъл, пясък и трошен камък, Холсим България е безспорният лидер на пазара на инертни материали в тези региони. През 2004 г. беше направена още една стъпка напред с придобиването на циментовия завод в Плевен (с годишен капацитет 226 500 т.). През 2005 г. беше постигнат още един сериозен успех в историята на компанията - Холсим България стъпи за първи път на пазара на бетон с придобиването на едно от най-добрите предприятия за производство на бетон в Пловдивска област - Комарс АД.

За да засили стратегическите си позиции на пазара на инертни материали, в края на 2007 г. Холсим придоби кариерата за трошен камък Рудината. Тя се намира в близост до София и произвежда фракции за бетон и пътно строителство.

През септември 2008 г. Холсим засили присъствието си на бетоновия пазар в Пловдив с обединението на двете си дружества Комарс АД и Ремос Бетон АД в ново дружество - Холсим Бетон Пловдив АД- най-големият доставчик на готови бетонови смеси в района на Пловдив.

В началото на 2010 г. беше реализирано успешно разрастване в бизнеса с инертни материали. Холсим България придоби кариера Динката в близост до гр. Пазарджик и я включи в структурата си като отделно юридическо лице под името "Врис" ООД. С придобиването на Врис Холсим си осигури достъп до нов пазар - региона на гр.Пазарджик, както и възможност да заздрави позициите си на своите основни пазари -София и Пловдив.

През 2011 г. вследствие на трудната икономическа ситуация в циментовия бизнес фирмата затвори  циментовия си завод в Плевен, а през юни 2012 г. пловдивското дружество Холсим Бетон Пловдив престана да съществува като самостоятелно юридическо лице и се вля в Холсим (България) АД. 

 

За контакт

Комуникации
3040 Бели извор, обл. Враца
Бели извор
България

E-Mail