Снабдяване

 

Стремим се да доставяме висококачествени суровини, оборудване и услуги с възможно най-ниски разходи.
Полагаме усилия за намаляване броя на използваните доставчици.
Не търсим нови доставчици, освен ако те не предлагат продукт или услуга, които значително намаляват производствените ни разходи или ни донасят полза в определена област или за задоволяване на определена нужда.