Уведомление за инвестиционно предложение на "Холсим кариерни материали Пловдив" АД

"Холсим кариерни материали Пловдив" АД уведомява всички заинтересовани страни, че има следното инвестиционно предложение:

„Възстановяване и укрепване на ерозирали участъци от бреговете на р. Стряма чрез преместване на наносни отложения в землището на с. Ръжево Конаре, общ. Калояново, обл. Пловдив".

За повече информация вижте файловете по-долу.