Водоплътен бетон B-tight®

 
btight new teaser

 

Приложение

За елементи подложени на хидростатично налягане. Особено подходящ за изпълнение на фундаменти на жилищни, индустриални и обществени сгради, мазета и изби, подпорни стени, резервоари и басейни, сервизни канализации и тръбопроводи свързани към подземна инфраструктура и всякакви елементи при наличие на високи подпочвени води. Възможно е използването, както при положителен, така и при отрицателен воден напор.

Характеристики и технически данни

Благодарение на специално разработен кристализатор се създава кристална решетка, която подобрява водоплътността на бетона, редуцира броя и големината на порите и капилярите и намалява абсорбцията. По този начин армировката се предпазва от външни въздействия и експлоатационният живот на цялата конструкция се увеличава.

B-tight® - водоплътен бетон
Клас по якост на натиск Клас по консистенция (слягане)
C25/30 S3

 

Контакти

Бетони София

София, кв. Обеля, бул "Ломско шосе" 239

Бетонов център "Ломско шосе"

Директор производство: Веселин Неделчев
тел.: 0878 34 16 44

Диспечери: 0878 34 16 27

 

Бетони Пловдив

Пловдив, ул. Братя Бъкстон 134

Диспечери: тел. 0888 89 99 92

Търговски представител: Маноел Кръстев

тел. 0885 59 94 69

Администратор продажби: 0887 73 34 78