CEM II/A-LL 42,5 R

Варовиков портланд цимент с висока ранна якост

Състав:

Основните компоненти на този цимент съгласно Стандарт  БДС EN 197-1 са: клинкер от 80 до 94%, варовик от 6 до 20% и допълнителни компоненти от 0 до 5%. За регулиране на времето на свързване се добавя калциев сулфат. Всички компоненти отговарят на БДС EN 197-1, т. 5.

Употреба: 

Съгласно указанията на специалиста, проектирал бетона или разтвора. Препоръчително е да се работи с цимент при температура от 5 до 30°С. По-ниските температури забавят, а по-високите ускоряват свързването на цимента.

Области на приложение:

  • армиран и неармиран бетон
  • съоръжения в промишленото строителство
  • малоразмерни бетонни изделия и елементи
  • готови бетонови смеси, приготвени в бетонови центрове по БДС EN 206-1

Доставка: насипен

Механични, физични и химични показатели

Показател

БДС EN 197-1 изисквания Продукт на "Холсим България" АД
Съдържание на сулфати (като SO3) 

 4.0 

 4.0 
Време на начало на свързване, min

≥ 60

≥ 150
Обемопостоянство (разширение), mm  10 2
Съдържание на хлориди (%) 0.10 0.10
Ранна якост на натиск - 2 дни, MPa  ≥ 20 ≥ 22
Стандартна якост на натиск - 28 дни, MPa  ≥ 42.562.5 ≥ 45