CEM II / A-LL 42.5 R

 

CEM II/A-LL 42,5 R

Варовиков портланд цимент с висока ранна якост

Състав:

Основните компоненти на този цимент съгласно Стандарт  БДС EN 197-1 са: клинкер от 80 до 94%, варовик от 6 до 20% и допълнителни компоненти от 0 до 5%. За регулиране на времето на свързване се добавя калциев сулфат. Всички компоненти отговарят на БДС EN 197-1, т. 5.

Употреба: 

Съгласно указанията на специалиста, проектирал бетона или разтвора. Препоръчително е да се работи с цимент при температура от 5 до 30°С. По-ниските температури забавят, а по-високите ускоряват свързването на цимента.

Области на приложение:

  • армиран и неармиран бетон
  • съоръжения в промишленото строителство
  • малоразмерни бетонни изделия и елементи
  • готови бетонови смеси, приготвени в бетонови центрове по БДС EN 206-1

 

Доставка: насипен

 

Механични, физични и химични показатели

Показател БДС EN 197-1 изисквания Продукт на Холсим (България) АД, с.Бели извор
Съдържание на сулфати (като SO3), % ≤ 4.0 ≤ 4.0
Време на начало на свързване, min ≥ 60 ≥ 150
Обемопостоянство (разширение), mm ≤ 10.0 ≤ 1.3
Съдържание на хлориди, % ≤ 10.0 ≤ 10.0
Ранна якост на натиск - 2 дни, MPa ≥ 20 ≥ 22
Стандартна якост на натиск - 28 дни, MРa ≥ 42.5 ≤ 62.5 ≥ 45
 

Типове цимент