ХКМ Пловдив

 

Контакти

Холсим Кариерни материали Пловдив АД
ул. "Братя Бъкстон" 134
4004 Пловдив
България
тел. +359 32 277 103
факс +359 32 277 130

E-Mail

 

Холсим Кариерни материали Пловдив АД

"Холсим Кариерни материали Пловдив“ АД разполага с една баластриера край с.Ръжево Конаре, община Калояново и две кариери за трошен камък - едната край с. Белащица, община Родопи, а другата – край с. Шишманци, община Раковски. 

Дружеството поддържа и развива Интегрирана система за управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на здраве и безопасност при работа в съответствие с БДС ЕN ISO 9001:2015, БДС ЕN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007.

Научете повече от Политиката на Интегрираната система, поместена по-долу.


Политика на Интегрираната система на Холсим Кариерни материали Пловдив АД