Кариерно развитие

 

Визията на Холсим е да изгради основите за бъдещето на обществото. Тази цел би могла да се реализира само ако успеем да привлечем и задържим най-добрите служители и което е още по-важно - да открием и да подготвим по най-добрия начин своите бъдещи лидери. Успехът на Холсим зависи до голяма степен от стремежа към добри постижения на неговите служители.

Холсим, както и всяка друга фирма в съвременния свят е изложена на непрекъснатото влияние на промените в своята бизнес среда и се налага да се адаптира към тях, за да запази своята ефективност, производителност и конкурентноспособност и в бъдеще. Една от последиците от тези промени е нуждата от преосмисляне на използваните в миналото методи за развитие на служителите.

Себеразвитието е един от водещите принципи в Концепцията за обучение и Концепцията за управленско развитие. Себеразвитието е пряко свързано с професионалния ви успех, защото това, което е важно в днешния бизнес свят е не да стигнеш върха, а да се задържиш там!