Уведомление за инвестиционно предложение на Холсим кариерни материали АД

15 Юли 2020
 

Холсим кариерни материали АД

уведомява всички заинтересовани лица, че има следното инвестиционно предложение:

„Продължение срока на предоставената държавна концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли от находище “Пет могили-изток“

 

Вижте пълния текст на уведомлението във файла по-долу: