Холсим България отбеляза Международния ден на безопасността

 

Снимки от Деня на безопасността в Бели извор, София и Пловдив.

Компаниите на Холсим в България (сегменти цимент, инертни материали и бетон) се включиха в глобалното отбелязване на Деня на безопасността с обучения и практически занятия, посветени на оценката на риска.

За европейските компании на Холсим инициативата за ежегодно отбелязване на ден на безопасността стартира през миналата година. Здравето и безопасността на работното място са важни за бизнеса, за работещите, за обществото като цяло. Денят на безопасността в Холсим винаги се посвещава на обща за всички компании приоритетна тема от областта на здравето и безопасността при работа. С нея са свързани всички образователни и занимателни мероприятия, които се провеждат в рамките на деня. Тази година темата на Деня на безопасността в Холсим беше “Оценката на риска”.

Ръководството на Холсим в глобален мащаб е убедено, че всички инциденти, които са се случвали досега е могло да бъдат предотвратени, ако рисковете са били правилно оценени и необходимите контролни мерки са били въведени и спазвани строго.

Уменията, които усвоиха и усъвършенстваха участниците в мероприятието - служители и представители на външни фирми, работещи на територията на завода - целят ще ги направят много по-добре подготвени за оценка и управление на рисковете в ежедневната им дейност.