Често задавани въпроси

Какви възможности предлага Холсим?

 

В Холсим можете да очаквате благоприятни условия и подкрепа за развитието на вашите възможности. Холсим непрекъснато се приспособява, за да постига отлични резултати в бързо променящата се среда. Това означава непрекъснато обучение на всички нива и стимулиране на работата в екип във всяко звено на фирмата. То включва и бърз обмен на най-добри практики и ноу-хау в глобален мащаб в Групата на ЛафаржХолсим. Вашето проактивно участие има съществен принос за това да сме в крак с промените.

 

 

Какво печеля, ако стана част от екипа на Холсим?

 

Присъединявайки се към нас, Вие се присъединявате към световния лидер в сектора на строителните материали. Холсим се отнася сериозно към личностното развитие на служителите и им предлага множество възможности за това.

 

 

Какъв вид кариера ме очаква в Холсим?

 

В Холсим успехът е основан на доброто представяне. Насърчаваме служителите си да поемат активна роля в изграждането на собствената си кариера. Ние им осигуряваме необходимите инструменти за обучение и развитие, за да подпомогнем индивидуалните им амбиции. Те сами избират посоката на своето развитие с активната подкрепа на местните и корпоративни структури.

 

 

Има ли идеален кандидат за служител на Холсим?

 

Ние непрекъснато търсим професионалисти от всякакви области, които са мотивирани, инициативни и приветстват предизвикателствата. Нуждаем се от будни и надарени хора, способни да мислят и планират с визия за бъдещето, да работят ефективно и да развиват и използват способностите си в гъвкави, глобално ориентирани екипи. Ако вие също споделяте нашия ентусиазъм за ефективност, Холсим е вашият работодател - при нас ще постигнете успех и удовлетвореност.

 

 

Какви квалификации трябва да притежавам, за да работя в Холсим?

 

Холсим предлага възможности за хора с различни професии. Повечето от нашите длъжности изискват техническо образование или познания в сферата на бизнес администрацията. Организираме конкурси, за да подберем хора с качества и потенциал, които са съществено необходими за доброто представяне. Опитът ни показва, че те идват от различни академични и професионални среди. Ние оценяваме кандидатите въз основа на техните качества и съответствието им с нашите потребности.